top of page

WAT WE DOEN

Waar staat FSK N-U voor?

- voor het delen van kennis tussen vakgenoten in Nederland en Oekraïne

 

- voor goede gezondheidszorg die voor iedereen bereikbaar en betaalbaar is

 

- voor naastenliefde, barmhartigheid en de beschermwaardigheid van het leven

 

- voor gezondheidszorg die aansluit bij de bestaande praktijk, gebruiken en middelen

Wat doet FSK N-U precies?

De stichting wil de basisgezondheidszorg in Oekraïne versterken door kennis te delen met Oekraïense vakgenoten in hun eigen taal. Dat gebeurt door:

 

1) Nederlandse NHG-standaarden te vertalen in het Engels en Russisch. Deze standaarden, gemaakt door artsen en bedoeld voor artsen, bevatten richtlijnen die het medische beleid in de dagelijkse praktijk van de huisarts ondersteunen.

 

2) de Oekraïense artsen te ondersteunen in hun vak vanuit de NGH-standaarden. De trainingen zijn gericht op bijscholing en praktische vaardigheden, waarbij de bestaande situatie en bestaande instrumenten het uitgangspunt zijn. De trainingen hebben dezelfde opbouw als bijscholingsprogramma’s in Nederland, waarbij theorie, epidemiologie, casuïstiek en praktijk aan bod komen.

Een voorbeeld

De eerste standaard die in het Russisch is vertaald, is standaard M09 Otitis media acuta (oorontsteking bij kinderen). De standaard geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van de aandoening. U vindt de standaard en de vertaling onder Documenten.

 

Nadat de standaard was vertaald, heeft huisarts Henk van Schothorst de eerste serie bijscholingstrainingen verzorgd in Zhytomir. In de trainingen stonden overleg, intercollegiale samenwerking en praktische vaardigheden centraal.

 

Wijkartsen in Zhytomir komen eens in de vijf jaar een maand naar de universiteit voor bijscholing. Henk van Schothorst verzorgde de vier uur durende training vier keer, waarbij in totaal 58 Oekraïense wijkartsen deelnamen. Na afloop ontvingen de deelnemers een certificaat, die door de autoriteiten van de stad en provincie officieel erkend wordt.

Anchor 4

WIE WE ZIJN

Raad van Bestuur

Jan Peter Kok

Penningmeester

Dirk Jan Vermeer

(1988) Jan Peter Kok behaalde zijn AA (Accountant-Administratieconsulent) titel in 2015.

Jan Peter is werkzaam bij HLB Blömer Accountants te Nieuwegein. Hier is hij accountmanager op de MKB afdeling.

Secretaris en Educatieve Zaken

Dr. Gerdineke van Silfhout

Gerdineke van Silfhout studeerde Nederlands (Communicatie) en
promoveerde op het onderwerp hoe studiematerialen begrijpelijker
overgebracht kunnen worden. Momenteel is zij als trainer en consultant werkzaam bij Bureau ICE en adviseert zij docenten en schoolleiders aangaande hun toetsingsbeleid.

Anneloes Nijsink van Herwijnen

Bestuurslid

pasfoto Annelies Nijsink.png

Anneloes Nijsink studeerde Pedagogiek en Muziekwetenschap. Momenteel is zij werkzaam als dyslexiebehandelaar en muziekdocent.

Directie & Uitvoerend

H.J. van Schothorst

Directeur

Van Schothorst

H.J. van Schothorst is een gepensioneerde huisarts. Hij is afgestudeerd in 1979. Vanaf 1980 tot en met 2007 heeft hij zijn eigen praktijk gehad. Sinds 2012 is hij actief in Oekraïne en sinds 2014 als directeur van de stichting.

Drs. Andries Koens

Vertaler Nederlands-Engels

Van Schothorst

(1941) Is een gepensioneerd Engels leraar. Hij heeft gewerkt in Zuid-Afrika en Nederland.

 

Olena Velidchenko

Olena Velidchenko

Vertaalster Engels-Russisch

Vertaalster Engels-Russisch

Olena Velidchenko
Olena Velidchenko

Mevrouw Olena Velidchenko is vertaalster Engels-Russisch. Daarnaast werkt zij als IC-verpleegkundige.

Mevrouw Olena Velidchenko is vertaalster Engels-Russisch. Daarnaast werkt zij als IC-verpleegkundige.

Roksana Shaidych, Dina Semchenko & Olga Klyots 

Vertaalsters Nederlands Oekraïens en Oekraïens Nederlands.

Roksana foto.jpg

Dina Semchenko.jpg
Olga Klyots .jpg

CURSUSLEIDERS

Bas van Leeuwen

Audicien

WGW Boersma

-

Jaap Huisman

Huisarts

Th. B. Voorn

Drs. Jurrien Embrechts

KNO-arts

WGW Boersma
WGW Boersma

-

Henk van Schothorst

Huisarts

Raad van Deskundigen

Jurist

Mr. G. Golstein

G. Golstein

-

Huisartsengeneeskunde

Prof. Dr. Th. B. Voorn

Th. B. Voorn

Emeritus

Hoogleraar

Dr. H.J. Busser

Social Psycholoog z.p.

H.H. Themans

Docent aan de Hogeschool van Amsterdam. Projectleider in de gezondheidszorg vanuit de Hogeschool in Nederland. Daarna, op verzoek van de overheid, eveneens vanuit de Hogeschool, in Oost Europa. Aanvankelijk via PSO en later in Matra-projecten.

Dr. H.H. Themans

KNO-arts

H.H. Themans

Is KNO-arts in ruste. Nu opleider en trainer van audiciens. Was ondersteunend arts in het Kinderhuis Tulip Garden in India.

-

Dr. W.G.W. Boerma

WGW Boersma

-

Kinderneuroloog

Dr. F. Visscher

F Visscher

Tevens voorzitter medische staf ADRZ Goes

Mw. Mr. N. de Kruijf

Kandidaat-notaris

Johannes Rijken KNO-arts

Nienke de Kruijf heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Zij werkt als kandidaat-notaris in de algemene praktijk.

Prof. dr. Jaco Burgers,

huisarts

Is bijzonder hoogleraar en houder van

de NHG leerstoel.

“Promoting Personalised Care in

Clinical Practice Guidelines” bij de

Vakgroep Huisartsengeneeskunde

en CAPRI.

Prof. dr. C.K. van der Ent

Hoogleraar kinderlongziekten

H.H. Themans

Prof. dr. C.K. van der Ent is Professor Pediatric Respiratory Diseases en verbonden aan het UMC Utrecht. Hij behaalde zijn Master aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en promoveerde aan de Universiteit van Utrecht op het onderwerp "Tidal breathing analysis in infants and children". 

Anchor 5

HISTORIE

In 2012 ontmoette huisarts Henk van Schothorst medisch missionair Jan van Beest in Zhytomir in Oekraïne.

 

Jan van Beest bracht Henk van Schothorst in contact met Dr. Basjek, directeur van het stadskinderziekenhuis in Zhytomir en zijn staf kinderartsen.

 

Niet alleen wisselden de artsen kennis uit over de verschillende gezondheidssystemen in beide landen, ook processen en medisch inhoudelijke aspecten kwamen uitgebreid aan bod.

 

De Oekraïense artsen toonden grote belangstelling in de Nederlandse NHG-standaarden. Deze werden vervolgens vergeleken met de Oekraïense protocollen.

In volgende bezoeken legde Henk van Schothorst ook contact met artsen in Vinnitsja en Kiev.

 

Daaruit volgde het moment om een stichting op te richten met als doel om kennis te delen tussen artsen in Nederland en artsen in Oekraïne.

 

Ondertussen werden er contacten gelegd met verschillende personen en instanties, zoals hoogleraren huisartsengeneeskunde, financieel deskundigen en trainingsprofessionals.

 

Ook het NHG, de LHV en instituten huisartsengeneeskunde zijn gecontacteerd. Inmiddels is de stichting opgezet, de eerste NHG-standaard vertaald, en de eerste trainingen in Zhytomir gegeven.

Wij verwelkomen uw interesse
Anchor 6

DOCUMENTEN

ALGEMENE DOCUMENTEN

INHOUDELIJKE DOCUMENTEN

bottom of page