top of page
Olevsk

1

Project Olevsk

Omschrijving: 

In antwoord op vraag van de Oekraïense artsen in de basisgezondheidszorg om vanuit de huisartsengeneeskunde kennis met hen te delen en dit uit te breiden in de regio Olevsk

Doelgroep:  18-20 belangstellende artsen voor het onderwerp otitis media acuta (oorontsteking)

Doel: training in het geven en begeleiden van bijcholingstraining gericht op verdieping van theoretische kennis en het oefenen van praktische vaardigheden o.a. otoscopie Pilot was in 2015 in Zhytomir waar 60 artsen deze training kregen.

Plaats: Olevsk

Lesstof: een door Nederlandse huisartsen ontwikkeld programma.

Toetsbaarheid: pretoets en posttoets en evaluatie

Hulp vanuit Nederland:

1 huisarts

1 trainer

1 algemeen assistent

 

Materiaal: Nederlandse documenten die vertaald moeten worden in het Russisch

Programmamap die vertaald moet worden in het Russisch en gemaakt moet worden.

Vertaling van documenten en lesstof

Tolk tijdens de cursus

 

Alle kosten als voorbereidingskosten, reiskosten en verblijfkosten van Nederlandse mensen zijn voor eigen rekening en leveren dus geen postenkost op

 

Begroting:

Vertaling documenten                                                     €   400,00

Vertaling lesporgramma                                                       100,00

Tolken tijdens voorbereiding en tijdens de cursus                   200,00

Printen en maken van 20 lesmappen                                     100,00

Taxikosten ter plaatse  400 km(slechte wegen!)                      100,00                      

Onvoorzien                                                                         100,00

20 otoscopen à € 25,00 euro per stuk                                    500,00                                                                                                                 --------------

Totaal                                                                           € 1.500,00          

 

Te verwachten resultaat:

Na de cursus van 2 dagdelen zijn er in de stad en regio Olevsk minimaal 10 artsen die in staat zijn adekwaat oren van volwassenen en kinderen te onderzoeken en een diagnose te stellen en gericht te behandelen zonder overbodige preventieve medicatie. Hierdoor zal tevens het gebruik van antibiotica afnemen.

Train de trainer

2

Project Train de Trainer

Omschrijving: 

In antwoord op vraag van de Oekraïense artsen in de basisgezondheidszorg om vanuit de huisartsengeneeskunde kennis met hen te delen en dit uit te breiden in de regio en oblast (provincie), is het project ontstaan om hen te helpen bij het ontwikkelen van een bijscholingstraject in de vorm van teacht the teachers.

Doelgroep:  14-15 belangstellende artsen voor dit item vanuit de groep waarmee we trainingen hebben gedaan. (Een pilotgroep van 4 artsen heeft dit reeds gedaan)

Doel: training in het geven en begeleiden van bijcholingstraining gericht op verdieping van theoretische kennis en het oefenen van praktische vaardigheden.

Plaats: Zhytomir

Lesstof: een door Nederlandse huisartsen ontwikkeld programma. 20 mappen.

Toetsbaarheid: pretoets en posttoets en evaluatie

Hulp vanuit Nederland:

1 huisarts

1 trainer

1 algemeen assistent

 

Materiaal: Nederlandse documenten die vertaald moeten worden in het Russisch

Programmamap die vertaald moet worden in het Russisch en gemaakt moet worden.

Vertaling van documenten en lesstof

Tolken tijdens de cursus

 

Alle kosten als voorbereidingskosten, reiskosten en verblijfkosten van Nederlandse mensen zijn voor eigen rekening en leveren dus geen postenkost op

 

Begroting:

Vertaling documenten                                                       € 1.000,00

Vertaling lesporgramma                                                          500,00

Tolken tijdens voorbereiding en tijdens de cursus                      300,00

Printen en maken van 20 lesmappen                                        100,00

Onvoorzien                                                                            100,00

                                                                                        --------------

Totaal                                                                             €  2.000,00          

 

Te verwachten resultaat:

Na de cursus van 2 dagdelen zijn er in de stad Zhytomir en in 5 regio’s totaal minimaal 12 artsen die in staat zijn bijscholing te begeleiden en op termijn zelf cursus te ontwikkelen en te geven.

Zhytomir

3

Zhytomir

In Zhytomir staat het delen van kennis op basis van de huisartsenstandaarden centraal. Artsen van het stadskinderziekenhuis en de daarbij behorende poliklinieken volgen daarbij een vier uur durende training.

 

Basis van zo’n training vormt een in het Russisch vertaalde standaard. In april 2015 heeft Henk van Schothorst vier trainingen verzorgd voor in totaal 58 artsen. In de training stond de diagnostiek en behandeling van Otitis media acuta (ooronsteking bij kinderen) centraal.

 

In najaar 2015 zal de volgende serie trainingen verzorgd worden aan de hand van de standaard ‘Onderzoek van de pasgeborene’. De trainingen worden afgesloten met de ontvangst van een door de Oekraïense autoriteiten erkend certificaat.

 

Hier kunt u de powerpointpresentatie van de training (in het Nederlands) bekijken:

Kort verslag:

Tijdens een training van 4 uur stellen de Nederlanders Bas van Leeuwen (audicien) en Henk van Schothorst (huisarts) zeer concrete leerdoelen voor. Wat is het rendement voor de Oekraïense artsen? Zij kunnen na deelname:

- Otitis media (oorontsteking bij kinderen) diagnosticeren,

- advies geven

- indien nodig behandelen

- registreren, evalueren en kennis delen.

 

Voordat de ‘echte’ training begint, maken de Oekraïense artsen een pre-toets, waardoor ze zelf inzicht krijgen in hun kennis van het onderwerp. 

 

Een vraag? 

Wat is de Ring van Waldeyer? 

 

Een casus? 

Een moeder komt met een kind van 4 jaar met oorpijn bij u op spreekuur. Wat wilt u weten?

 

Na uitleg over de aandoening volgen een aantal casussen en daarna weer een deel uitleg. Een voorbeeld van een uitgebreide casus:

 

Moeder Willemse komt met haar dochtertje Maartje, anderhalf jaar oud, op het spreekuur van de dokter. Maartje lijkt de laatste drie maanden minder goed te horen. De gehoorscreeningtest (in het eerste levensjaar) bij Maartje was normaal. Bij otoscopisch onderzoek ziet de dokter beiderzijds luchtbellen achter het trommelvlies. Zij stelt daarop  de diagnose otitis media met effusie. Is deze diagnose met zekerheid te stellen?

 

En dan volgt het oefenen met de otoscoop bij elkaar. Tijdens Nederlandse bijscholingen volkomen gebruikelijk, in Oekraïne helemaal niet! Na het oefenen krijgen de deelnemers een post-toets, dezelfde als aan het begin. Om de balans op te maken!

Kiev

Project gezondheidszorg voor kinderen in het Stads Kinderziekenhuis en 3 poliklinieken in Zhytomir Oekraïne

Het project heeft als doel de differentiële diagnostiek bij kinderen in Oekraïne te verbeteren om te komen tot een duidelijker diagnose, met als resultaat minder defensieve geneeskunde, minder overbodige medicatie en vooral minder antibiotica. Op deze drie poliklinieken werken 60 artsen die de kinderen het eerst zien. Het middel om dit doel te bereiken is het delen van kennis van Nederlandse huisartsen uitgaande van de Standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap in een taal toegankelijk voor  de Oekraïense huisartsen.

 

Het onderwerp is astma bij kinderen.

 

Daarvoor is nodig:

+ Lesmateriaal om de training te kunnen geven in het Russisch en Oekraïens. In ons geval de documenten in het Russisch en de presentaties in het Oekraïens.

+ Onderwijsmateriaal om de training te ondersteunen.

+ Mensen om de training te kunnen geven ondersteund door tolken om te vertalen in het Russisch.

 

Ad. A

De NHG standaarden moeten in het Russisch vertaald worden.

Het lesprogramma moet gemaakt worden in Nederland en in Oekraïne- vertaling.

Van de standaard en het lesprogramma moeten 70 cursusmappen gemaakt worden.   

Het lesprogramma Presentatie en hand-out moeten vertaald worden.

Ad. B.

Spirometer Microlab                                                                                                    Mondstukken spirometer 500 à € 15,10 per 100                                                             

60 Micro peakflowmeters à € 19,95                                                                              

Oxymeter 1 keer                                                                                                          5 flip-overs

10 stuks papier voor flip-over

4 sets stiften schaar plakband

 

3 huisartsen       4 dagen  Reis- en verblijfkosten voor eigen rekening buiten het project

3 tolken             4 dagen inclusief verblijfkosten à € 100,00 per dag

2007,51

75,50

1197,00

179,45

250,10

181,40

35,28

_______

€ 4626,24

1200,00

_______

€ 2230,00

 € 700,00

€ 780,00

 

250,00

_______

€ 6856,24

4

Kiev

Momenteel worden de Nederlandse standaard 'onderzoek pasgeborene' in het Russisch vertaald.

 

In het najaar starten we met het bijscholen van wijk- en plattelandsartsen uit de regio Kiev, waarbij de Nederlandse standaarden als richtlijn gelden.

 

Ook voeren we momenteel gesprekken over het gebruik van standaarden in Nederland met de Shupyk National Medical Academy in Kiev. Het instituut ontwikkelt het merendeel door de overheid erkende trainingen en bijscholingen voor artsen.

 

We zetten in op bijscholingstrainingen binnen dit instituut waarbij de Nederlandse standaarden als richtlijn worden gebruikt om zo de Oekraïense gezondheidszorg te verbeteren.

bottom of page