top of page

Reisverslag Oekraïne dinsdag 18 t/m woensdag 26 april 2017

Beste mensen,

Korte reis, kort verslag!

De reis staat in het teken van:

-afspraak met Dr. Basjek en Dr. Maria Beregova als begin.

-vervolggesprek met Dr. Maria over het vervolg van cursus geven.

Hierbij worden we geconfronteerd met het feit dat het niet gelukt is een goede start te maken en zelf een cursus te ontwikkelen. Er zijn problemen met de tijdsinvestering. Een audit in de poliklinieken en het ziekenhuis nemen voor de artsen en de directie heel veel tijd in beslag. De zorg moet naar een hoger niveau en dat kost veel inspanning. Daarvoor kwam bezoek “van hoger hand’! Inspectie.

Op verzoek van de Stichting Vrienden van Zhytomir hebben we in het Baken in Vollitsa een gesprek over Eerste Hulp bij Ongelukken in de verslavingszorg.

Het blijft een eenvoudige opstelling waarbij geen officiële hulpverlening wordt ingezet, maar,

zoals in de huiselijke sfeer, wat algemene dingen als aandachtspunten met het team en de bewoners besproken zullen worden.

 

Voor professionele hulpverlening met een beroep gedaan worden op bestaande instanties

Donderdagmorgen is er overleg met Dr. Basjek.

 

Donderdagmiddag is het belangrijkste gedeelte van deze reis, nl. met een groepje artsen een nieuwe cursus voorbereiden.

In plaats van 4 artsen zoals afgesproken, komen er 7. Er ontwikkelt zich een boeiende discussie.

We formuleren enkele leerdoelen en maken een aantal afspraken over een pre-test en casussen, met daarbij een tijdspad.

Dit laatste is een steeds weer terugkerend moeilijk iets in Oekraïne. Men vindt ons zo planmatig!

Een beeld van de groep artsen die werken aan de voorbereiding voor een cursus

Tenslotte maken we de afspraak een belangrijk deel van de voorbereiding via email te doen. Dit is een nieuwe fase in het kennis delen. Het probleem daarbij is natuurlijk ook de taal. Onze tolk, Mevrouw Olga Anatova zal aanspraakpunt en vertaalster zijn. Dit brengt wel weer een extra kostenpost met zich mee, maar zal zeker in de toekomst het werk efficiënter maken.

De vrijdag hebben we nodig voor uitwerken van afspraken en overleg met onze tolk.

Dan is het weekend en zijn er een aantal vaste contacten. Maar ook privé contacten!

 

Op maandag brengen we een bezoek aan een dorp, Bilokorovich, in de regio Olevsk, ten noorden van Zhytomir, gelegen tegen grens met Balarus.

We bezoeken een medische post waar nog gebruik wordt gemaakt van “natuurgeneesmiddelen”. Dit nodigt uit tot een uitgebreider contact dat we t.z.t. nog eens hopen te hebben.

 

Dinsdagmorgen is bestemd voor het bezoek aan het College, het opleidingsinstituut voor verpleegkundigen, verloskundigen en doktersassistenten.

Er is deze dag een herdenkingsdag van de ramp Tsjernobyl op zaterdag 26 april 1986, en een bijscholingsdag.

Bij het vorige bezoek is gevraagd hier iets te vertellen over de zorg voor oncologie patiënten in Nederland. We maken daarbij kennis met het grote verschil in bijscholing in Nederland en in Oekraïne. Bij ons is de interactiviteit heel belangrijk en in Oekraïne is het niveau van de lezing erg belangrijk. Helaas hebben velen de lezingen “slapend” aangehoord en was enige interactie nodig om “de zaal wakker te krijgen!” 

Een waardering voor het zo lang luisteren naar zulke hoog wetenschappelijke verhalen, kwam over!

Aan de hand van enkele sheets heb ik iets laten zien van de structuur van ons zorgstelsel.

 

’s Middags is er overleg met de “Hoofddokters”, de locatiemanagers van de poliklinieken voor de volwassenen, als voorbereiding op de cursus in November. (zie filmpje!)

In korte tijd worden afspraken gemaakt. Het gaat om 72 artsen verdeeld over 4 poliklinieken.

Dit houdt in dat we afspreken 4 keer de cursus te geven.

Een aantal praktische vragen zijn snel beantwoord en we hopen elkaar in November terug te zien.

 

Woensdag is de terugreis. Om 23.55 uur zijn we, na een lange dag, weer fijn in eigen huis en bed.

bottom of page